Săp xếp:1. means / you / Balanced diet / a / eat / variety / foods / of / without / too / eating / of / much / anything.... (2024)

K

Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Mua vip

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên

 • Tất cả
 • Câu hỏi hay
 • Chưa trả lời
 • Câu hỏi vip

ND

Nguyễn Dương Anh Na

28 tháng 4 2022

Săp xếp:1. means / you / Balanced diet / a / eat / variety / foods / of / without / too / eating / of / much / anything.giúp mình với mình đang cần gấp

#Tiếng anh lớp 7

1

Săp xếp:1. means / you / Balanced diet / a / eat / variety / foods / of / without / too / eating / of / much / anything.... (1)

K

Knight™

28 tháng 4 2022

Balanced dietmeans you eatavarietyoffoods without eating anything too much.

Đúng(2)

ND

Nguyễn Dương Anh Na

28 tháng 4 2022

thankss bạn

Đúng(1)

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

LC

* Lục Chi Ngang Nhan Mạt*

7 tháng 4 2021

A balanced diet means we eat a variety of foods without ............... too much of anything.A. eat B. to eat C. eating D. ateGiải thích giúp mình

#Tiếng anh lớp 7

4

Săp xếp:1. means / you / Balanced diet / a / eat / variety / foods / of / without / too / eating / of / much / anything.... (2)

TL

Tuệ Lâm

7 tháng 4 2021

A balanced diet means we eat a variety of foods without ............... too much of anything.

A. eat B. to eat C. eating D. ate

Đúng(2)

NT

Nguyễn Thị Linh Nhi

14 tháng 9 2017

dùng từ gợi ý sắp xếp thành câu có nghĩa1.cost/local letter/does/vietnam/how/it/to/mail/a/in/much2.means/a variety/without/anything/eating/balanced diet/you/much/foods/of/eat/too3.eat/enjoy/you/shouldn't/you/much/can/you/the/food/but/too/have4.satellite/possble/from/variety/pograms/with/cable/it's/choose/wide/of/and/to/a/tv

#Tiếng anh lớp 7

1

Săp xếp:1. means / you / Balanced diet / a / eat / variety / foods / of / without / too / eating / of / much / anything.... (3)

CL

Chippy Linh

14 tháng 9 2017

dùng từ gợi ý sắp xếp thành câu có nghĩa

1.cost/local letter/does/vietnam/how/it/to/mail/a/in/much

How much does it cost to mail a letter in Vietnam?

2.means/a variety/without/anything/eating/balanced diet/you/much/foods/of/eat/too

Balanced diet means you eat a variety of foods without eating anything too much.

3.eat/enjoy/you/shouldn't/you/much/can/you/the/food/but/too/have

You can eat the food you enjoy but you shouldn't eat too much.

4.satellite/possble/from/variety/pograms/with/cable/it's/choose/wide/of/and/to/a/tv

With satellite and cable tv, it's possible to choose from a wide variety of programs.

Đúng(0)

KM

Kim Mẫn Trí

19 tháng 8 2017

Hoàn tất đoạn văn với các từ sauwhat - stay - variety - must - affects - balanced - moderation - butWe know that the food we eat _______ our whole life, so we remember to eat sensibly. We should have a _____ diet. ________ does a 'balanded diet' means ? It means you eat a _______ of foods without eating too much of anything. ______ is very important. Eat the food you enjoy , ______ don't have too much. This will help you _______ fit and...Đọc tiếpHoàn tất đoạn văn với các từ sau what - stay - variety - must - affects - balanced - moderation - butWe know that the food we eat _______ our whole life, so we remember to eat sensibly. We should have a _____ diet. ________ does a 'balanded diet' means ? It means you eat a _______ of foods without eating too much of anything. ______ is very important. Eat the food you enjoy , ______ don't have too much. This will help you _______ fit and healthy.

#Tiếng anh lớp 7

2

Săp xếp:1. means / you / Balanced diet / a / eat / variety / foods / of / without / too / eating / of / much / anything.... (4)

LN

Linh Nguyễn

19 tháng 8 2017

what - stay - variety - must - affects - balanced - moderation - but

We know that the food we eat ___affects____ our whole life, so we remember to eat sensibly. We should have a ___balanced__ diet. ____What____ does a 'balanded diet' means ? It means you eat a ___variety____ of foods without eating too much of anything. ___Moderation___ is very important. Eat the food you enjoy , ___but___ don't have too much. This will help you ____stay___ fit and healthy.

Đúng(0)

S

_silverlining

CTVVIP

19 tháng 8 2017

Hoàn tất đoạn văn với các từ sau

what - stay - variety - must - affects - balanced - moderation - but

We know that the food we eat _____affects__ our whole life, so we remember to eat sensibly. We should have a ___balanced__ diet. ____what____ does a 'balanded diet' means ? It means you eat a ___variety____ of foods without eating too much of anything. ___moderation___ is very important. Eat the food you enjoy , ____but__ don't have too much. This will help you _____stay__ fit and healthy.

Đúng(0)

DM

Dương Minh

16 tháng 8 2018

V. Read then complete the passage with given words.Moderation eat healthy guidelines varietyWhat does a “ balanced diet ” mean? It means you eat a ...................... (1) of foods without eating too much anything. ...................... (2) is very important. Eat the food you enjoy, but don’t have too much. This will help you stay fit and ...................... (3). Don’t forget about exercise either! We all need exercise. Follow these...Đọc tiếpV. Read then complete the passage with given words.Moderation eat healthy guidelines varietyWhat does a “ balanced diet ” mean? It means you eat a ...................... (1) of foods without eating too much anything. ...................... (2) is very important. Eat the food you enjoy, but don’t have too much. This will help you stay fit and ...................... (3). Don’t forget about exercise either! We all need exercise. Follow these ...................... (4) and enjoy the food you ...................... (5) – that is the key to a healthy lifestyle.Question 1

1

Săp xếp:1. means / you / Balanced diet / a / eat / variety / foods / of / without / too / eating / of / much / anything.... (5)

NH

Nguyen Hoang Hai

16 tháng 8 2018

Đáp án:

variety

Đúng(0)

DM

Dương Minh

1 tháng 2 2019

V. Read then complete the passage with given words.Moderation eat healthy guidelines varietyWhat does a “ balanced diet ” mean? It means you eat a ...................... (1) of foods without eating too much anything. ...................... (2) is very important. Eat the food you enjoy, but don’t have too much. This will help you stay fit and ...................... (3). Don’t forget about exercise either! We all need exercise. Follow these...Đọc tiếpV. Read then complete the passage with given words.Moderation eat healthy guidelines varietyWhat does a “ balanced diet ” mean? It means you eat a ...................... (1) of foods without eating too much anything. ...................... (2) is very important. Eat the food you enjoy, but don’t have too much. This will help you stay fit and ...................... (3). Don’t forget about exercise either! We all need exercise. Follow these ...................... (4) and enjoy the food you ...................... (5) – that is the key to a healthy lifestyle.Question 3

#Tiếng anh lớp 7

1

Săp xếp:1. means / you / Balanced diet / a / eat / variety / foods / of / without / too / eating / of / much / anything.... (6)

NH

Nguyen Hoang Hai

1 tháng 2 2019

Đáp án:

healthy

Đúng(0)

DM

Dương Minh

10 tháng 7 2018

V. Read then complete the passage with given words.Moderation eat healthy guidelines varietyWhat does a “ balanced diet ” mean? It means you eat a ...................... (1) of foods without eating too much anything. ...................... (2) is very important. Eat the food you enjoy, but don’t have too much. This will help you stay fit and ...................... (3). Don’t forget about exercise either! We all need exercise. Follow these...Đọc tiếpV. Read then complete the passage with given words.Moderation eat healthy guidelines varietyWhat does a “ balanced diet ” mean? It means you eat a ...................... (1) of foods without eating too much anything. ...................... (2) is very important. Eat the food you enjoy, but don’t have too much. This will help you stay fit and ...................... (3). Don’t forget about exercise either! We all need exercise. Follow these ...................... (4) and enjoy the food you ...................... (5) – that is the key to a healthy lifestyle.Question 2

#Tiếng anh lớp 7

1

Săp xếp:1. means / you / Balanced diet / a / eat / variety / foods / of / without / too / eating / of / much / anything.... (7)

NH

Nguyen Hoang Hai

10 tháng 7 2018

Đáp án:

moderation

Đúng(0)

DM

Dương Minh

5 tháng 12 2018

V. Read then complete the passage with given words.Moderation eat healthy guidelines varietyWhat does a “ balanced diet ” mean? It means you eat a ...................... (1) of foods without eating too much anything. ...................... (2) is very important. Eat the food you enjoy, but don’t have too much. This will help you stay fit and ...................... (3). Don’t forget about exercise either! We all need exercise. Follow these...Đọc tiếpV. Read then complete the passage with given words.Moderation eat healthy guidelines varietyWhat does a “ balanced diet ” mean? It means you eat a ...................... (1) of foods without eating too much anything. ...................... (2) is very important. Eat the food you enjoy, but don’t have too much. This will help you stay fit and ...................... (3). Don’t forget about exercise either! We all need exercise. Follow these ...................... (4) and enjoy the food you ...................... (5) – that is the key to a healthy lifestyle.Question 4

#Tiếng anh lớp 7

1

Săp xếp:1. means / you / Balanced diet / a / eat / variety / foods / of / without / too / eating / of / much / anything.... (8)

NH

Nguyen Hoang Hai

5 tháng 12 2018

Đáp án:

healthy

Đúng(0)

DM

Dương Minh

21 tháng 10 2017

V. Read then complete the passage with given words.Moderation eat healthy guidelines varietyWhat does a “ balanced diet ” mean? It means you eat a ...................... (1) of foods without eating too much anything. ...................... (2) is very important. Eat the food you enjoy, but don’t have too much. This will help you stay fit and ...................... (3). Don’t forget about exercise either! We all need exercise. Follow these...Đọc tiếpV. Read then complete the passage with given words.Moderation eat healthy guidelines varietyWhat does a “ balanced diet ” mean? It means you eat a ...................... (1) of foods without eating too much anything. ...................... (2) is very important. Eat the food you enjoy, but don’t have too much. This will help you stay fit and ...................... (3). Don’t forget about exercise either! We all need exercise. Follow these ...................... (4) and enjoy the food you ...................... (5) – that is the key to a healthy lifestyle.Question 5

#Tiếng anh lớp 7

1

Săp xếp:1. means / you / Balanced diet / a / eat / variety / foods / of / without / too / eating / of / much / anything.... (9)

NH

Nguyen Hoang Hai

21 tháng 10 2017

Đáp án:

guidelines

Đúng(0)

NN

Nguyen Ngoc Anh

2 tháng 4 2018

2.slowing/local/is/film/the/a/There/cinema/a/horror3.should/how/you/to/learn/when/are/You/cook/students/secondary school4.daughter/best/kinds/does/like/What/TV programs/your/of/?5.means/a variety of/without/anything/eating/Balanced diet/you/much/foods/of/eat/too6.went/she/stomachache/the doctor's/an/Lan/because/awful/to/had

#Tiếng anh lớp 7

2

Săp xếp:1. means / you / Balanced diet / a / eat / variety / foods / of / without / too / eating / of / much / anything.... (10)

XD

Xuân Dinh

2 tháng 4 2018

2.slowing/local/is/film/the/a/There/cinema/a/horror

=> There is a honor film showing at the local cinema next week.
3.should/how/you/to/learn/when/are/You/cook/students/secondary school

=> You should learn how to cook when you are secondary school students.
4.daughter/best/kinds/does/like/What/TV programs/your/of/?

=> What kinds of Tv programs does your daughter like best?
5.means/a variety of/without/anything/eating/Balanced diet/you/much/foods/of/eat/too

=> Balanced diet means you eat a variety of foods without eating anything too much
6.went/she/stomachache/the doctor's/an/Lan/because/awful/to/had

=> Lan went to the doctor's because she had an awful stomachache.

Đúng(0)

TM

Trà My My

3 tháng 4 2018

2.slowing/local/is/film/the/a/There/cinema/a/horror

=> There is a horror film showing at the local cinema next week.
3.should/how/you/to/learn/when/are/You/cook/students/secondary school

=> You should learn how to cook when you are secondary school students.
4.daughter/best/kinds/does/like/What/TV programs/your/of/?

=> What kinds of TV programs does your daughter like best?
5.means/a variety of/without/anything/eating/Balanced diet/you/much/foods/of/eat/too

=> Balanced diet means you eat a variety of foods without eating anything too much
6.went/she/stomachache/the doctor's/an/Lan/because/awful/to/had

=> Lan went to the doctor's because she had an awful stomachache.

Đúng(0)

Săp xếp:1. means / you / Balanced diet / a / eat / variety / foods / of / without / too / eating / of / much / anything.... (2024)

FAQs

What is meant by a balanced diet? ›

Eating a healthy, balanced diet is an important part of maintaining good health, and can help you feel your best. This means eating a wide variety of foods in the right proportions, and consuming the right amount of food and drink to achieve and maintain a healthy body weight.

Why is a balanced diet answer? ›

A balanced diet supplies the nutrients your body needs to work effectively. Without balanced nutrition, your body is more prone to disease, infection, fatigue, and low performance. Children who don't get enough healthy foods may face growth and developmental problems, poor academic performance, and frequent infections.

What is the meaning of balance diet primary 1? ›

A balanced diet is a diet or meal that contains all six classes of food in its right proportions. The six classes of food include: Carbohydrates: Carbohydrates are energy-giving foods that provide your body with the necessary energy it needs to work.

What is a balanced diet quizlet? ›

A balanced diet is one in which provides all the essential nutrients in the correct proportion and quantites to meet our needs, includes variety of foods which provide us with all the essential nutrients and provides the right amount of energy, water and NSP/dietary fibre.

What are the 7 main components of a balanced diet? ›

By having an idea of the balance in your diet, it should be easier to enjoy food and be healthy. There are seven essential factors for a balanced diet: carbs, protein, fat, fibre, vitamins, minerals and water. The rough percentage of daily calories that should come from each factor is shown in Table 10.

What does a balanced diet keep us? ›

A well-balanced diet provides all of the: energy you need to keep active throughout the day. nutrients you need for growth and repair, helping you to stay strong and healthy and help to prevent diet-related illness, such as some cancers.

How to start eating healthy? ›

8 tips for healthy eating
 1. Base your meals on higher fibre starchy carbohydrates. ...
 2. Eat lots of fruit and veg. ...
 3. Eat more fish, including a portion of oily fish. ...
 4. Cut down on saturated fat and sugar. ...
 5. Eat less salt: no more than 6g a day for adults. ...
 6. Get active and be a healthy weight. ...
 7. Do not get thirsty. ...
 8. Do not skip breakfast.

What defines junk food? ›

Key facts. 'Junk food' is food that contains high levels of fats, salt or sugar, and lacks nutrients such as fibre, vitamins and minerals. Reading nutritional information labels and following the Health Star Ratings system can help you make healthy food choices.

What are the advantages and disadvantages of healthy food? ›

Well, healthy food can improve your immune system, maintain the right weight balance, keep your energy levels high and ensure good physical, mental and emotional health. But, on the other hand, unhealthy food can increase your weight, become a cause for your health issues and negatively affect your lifespan.

Why do we need food? ›

Food is one of the basic necessities of life. Food contains nutrients—substances essential for the growth, repair, and maintenance of body tissues and for the regulation of vital processes. Nutrients provide the energy our bodies need to function. The energy in food is measured in units called calories.

What makes weight gain? ›

Several factors can play a role in gaining and retaining excess weight. These include diet, lack of exercise, environmental factors, and genetics.

What do we get from fruits? ›

Fruits and vegetables contain important vitamins, minerals and plant chemicals. They also contain fibre. There are many varieties of fruit and vegetables available and many ways to prepare, cook and serve them. A diet high in fruit and vegetables can help protect you against cancer, diabetes and heart disease.

Is a balanced diet a meal? ›

It is generally agreed that a balanced plate consists of one quarter proteins, one quarter carbohydrates and one half vegetables. ©Shutterstock/ifong. A very common piece of nutrition advice around the world is to 'eat a balanced diet.

What is an example of a balanced meal? ›

Balanced Meal Plate Examples

Toast + Avocado + Tofu Scramble with Spinach and Tomatoes. Pasta + Vegan Meatballs + Salad with Olive Oil. Baked Potato + Vegan Butter + BBQ Beans + Roasted Broccoli. Smoothie with Mixed Fruit + Protein Powder + Peanut Butter + Plant-Based Milk + Granola on Top.

What is the difference between a balanced diet and a healthy diet? ›

A healthy diet would also limit the amount of processed foods. A balanced diet is one form of a healthy diet, since it consists of all the essential nutrients that would be optimal for overall functioning and thus, health. It is thus common to use 'balanced' and 'healthy' diets interchangeably.

What is an example of an unbalanced diet? ›

Lack of fruits and vegetables or high intake of pastas, breads and carbohydrates and total absence of proteins and vitamins may leads to unbalanced diet. Effects of unbalanced diet: like skin problems, difficulty in physical activity, type 2 diabetes, cardiovascular diseases etc.

What is meant by a healthy and balanced lifestyle? ›

This means eating a balanced diet, getting regular exercise, avoiding tobacco and drugs and getting plenty of rest. Our bodies are like machines that require a balance of protein, carbohydrates, fat, vitamins, minerals and water to stay in good working order. Get the balance wrong and your health will suffer.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated:

Views: 6648

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.